Olimpiskā delegācija | Amatpersonas
Treneri un tehniskais personāls | Vladimirs MASLOVSKIS
 
Dzimšanas datums: 1950.gada 2.decembris
Dzimšanas vieta: Rīga
Statuss: Treneris - peldēšana (Gabriela Ņikitina)