Olimpiskā delegācija | Amatpersonas
Treneri un tehniskais personāls | Aivars RUMBENIEKS
 
Dzimšanas datums: 1951.gada 10.maijs
Dzimšanas vieta: Lutriņu pagasts
Statuss: Treneris 20km soļojumā dēlam Arnim Rumbeniekam