Nolikumi un noteikumi

LOK Institūciju nolikums - apstiprināts 20.12.2016

LOK Ētikas komisijas nolikums - apstiprināts 29.04.2014

LOK Individuālo vasaras sporta veidu komisijas nolikums - apstiprināts 16.04.2013

LOK Individuālo ziemas sporta veidu komisijas nolikums - apstiprināts 16.04.2013

LOK Finansu komisijas nolikums - apstiprināts 16.10.2012

LOK Juridiskās komisijas nolikums - apstiprināts 16.10.2012

LOK Reģionālo programmu komisijas nolikums - apstiprināts 16.10.2012

LOK Sporta spēļu komisijas nolikums - apstiprināts 16.10.2012

LOK Sporta veidu komisijas nolikums - apstiprināts 01.11.2016

LOK IK

Aktuāli

NOLIKUMI UN NOTEIKUMI

PRIVĀTUMA POLITIKA