Kontakti

Latvijas Olimpiskā komiteja

Vienotais reģistrācijas Nr.: 50008022421

Adrese: Elizabetes iela 49, Rīga, LV - 1010

Tālrunis : 67282461, 67240478

Fax: 67282123

E-pasts : [email protected]

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konta nr. LV38HABA000140J063161