Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Uz 30.06.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_22_151 no 14.03.2022. 2022-08-22 Skatīt
Uz 30.06.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_22_127 no 22.02.2022. 2022-08-22 Skatīt
Uz 30.06.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_22_40 no 27.01.2022. 2022-08-22 Skatīt
Uz 30.06.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_21_161 no 16.02.2021. 2022-08-22 Skatīt
Uz 31.03.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_21_161 no 16.02.2021. 2022-05-03 Skatīt
Uz 31.03.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_22_40 no 27.01.2022. 2022-05-03 Skatīt
Uz 31.03.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_22_127 no 22.02.2022. 2022-05-03 Skatīt
Uz 31.03.2022. IZM Līgums Nr.2_2e_22_151 no 14.03.2022. 2022-05-03 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. decembri 2021-12-31 Skatīt
Uz 2021. gada 30. septembri 2021-09-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. septembri 2021-09-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. septembri 2021-09-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. septembri 2021-09-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. jūniju 2021-06-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. jūniju 2021-06-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. jūniju 2021-06-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. jūniju 2021-06-30 Skatīt
Uz 2021. gada 30. jūniju 2021-06-30 Skatīt
Uz 2021. gada 31. martu 2021-03-31 Skatīt
Uz 2021. gada 31. martu 2021-03-31 Skatīt