Latvijas Alpīnistu savienība (LAS) ir piesaistījusi Olimpiskās solidaritātes finansējumu projektam “Kāpšanas prasmes skolā”. 

''Kāpšanas prasmes skolā'' projekts ietver sekojošas aktivitātes:

a. Esošās situācijas apzināšanās – kāpšanas sienu anketēšana

b. Grāmatas “Kāpjam sienās” tulkošana no lietuviešu valodas, adaptēšana un iespiešana 300 eksemplāros, un izdalīšana bez atlīdzības iesaistītajām skolām. Grāmata būs pieejama arī LAS mājas lapā digitālā formātā.

c. Pieredzes alpmaiņas brauciens uz Lietuvu

d. Metodisko materiālu izveide un publicēšana LAS YouTube kontā

e. 5 semināri Latvijas reģionos un Rīgā par kāpšanas prasmju izmantošanu skolās

Projekta realizācija ilgums - 4 mēneši. Projektu realizē Kāpšanas sporta komisijas pārstāvji no vairākiem klubiem. Kā projekta eksperte piesaistīta Aušrine Balkaityte no Lietuvas kāpšanas federācijas. Projekta realizācijas laikā viņa vairākas reizes viesosies Latvijā un beigās sniegs neatkarīgu projekta ziņojumu.